Zrealizowane projekty

Domyślna grafika

1. „Dobra postawa to podstawa!”

Celem projektu było przeciwdziałanie negatywnym skutkom wpływu nauczania zdalnego na zdrowie fizyczne dzieci. Projekt polegał na przebadaniu 150 uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków z Gminy Piły pod względem występowania wad postawy. Podczas wizyty został zaproponowany zestaw ćwiczeń korekcyjnych bądź profilaktycznych.

2. „Rehabilitacja szansą na poprawę zdrowia”

Celem projektu było przeciwdziałanie negatywnym skutkom związanym z brakiem dostępu do świadczeń rehabilitacji w czasie trwania pandemii COVID-19 u osób zmagających się z chorobami onkologicznymi, neurologicznymi oraz u osób z upośledzeniem umysłowym. Projekt polegał na rehabilitacji 10 najbardziej potrzebujących osób bez względu na wiek z terenu miasta Wałcz.

3. „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecineckim”

Celem projektu było objęcie specjalistyczną rehabilitacją 20 mieszkańców z miasta Wałcz. Projekt objął kobiety po mastektomii oraz pacjentów zmagających się z objawami pocovidowymi(problemy z układem oddechowym, bóle kręgosłupa, osłabienie mięśni).

4. „Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej. Wiązka usług Rehabilitacja +”

Celem projektu było objęcie 100 mieszkańców z Gminy Piły w wieku 60+ kompleksową fizjoterapią. Uczestnicy projektu skorzystali również z edukacji prozdrowotnej oraz mieli możliwość wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny niezbędny do powrotu do zdrowia. Każdy uczestnik realizowanego programu skorzystał z 10 dni zabiegów i ćwiczeń, dobranych indywidualnie do schorzenia. 

5. „Fizjoterapia szansą na poprawę jakości życia i zdrowia”

Celem zadania było przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez wdrożenie zabiegów rehabilitacyjnych dobranych indywidualnie do uczestników projektu. Zadaniem było objęte 10 osób uzależnionych oraz współuzależnionych z Gminy Wałcz. Każdy uczestnik realizowanego programu skorzystał z 10 dni masażu i ćwiczeń, które dobrano indywidualnie do schorzenia.

6. ,,Świadczenia usług wsparcia specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób z problemami zdrowotnymi w ramach projektu PRZYSTAŃ WAŁCZ”

Celem zadania było wsparcie specjalistyczne dla uczestników projektu PRZYSTAŃ WAŁCZ, tj. osób uciekających przed wojną w Ukrainie, przebywających na terenie powiatu wałeckiego. Zadanie objęło 27 osób, które skorzystały z kompleksowej fizjoterapii oraz terapii neurologopedycznej.


Source URL: https://fizjoterapia-ignis.pl/strona/o-nas/624-zrealizowane-projekty